top of page

ATI coacht jouw team 

Executive Teamcoaching

De Executive Teamcoaches van het Amsterdam Transition Institute zijn gespecialiseerd in het coachen van executive teams. Ze creëren een veilige leerklimaat, waarin topmanagers aan hun eigen competenties kunnen werken en zichzelf onder de loep kunnen nemen. Ze kennen veelvoorkomende thema’s in topteams en kunnen omgaan met de stevige persoonlijkheden die op topniveau te vinden zijn. Ze staan stevig in hun schoenen en ze zijn gewend patronen in teams te benoemen. Daardoor komen zaken die soms onderhuids spelen op tafel. Zo leren ze leiders experimenteren met ander gedrag, dat andere effecten sorteert. Tevens leren ze leiders omgaan met vele zaken die op hen worden geprojecteerd. Leiders leren scheiden wat van hen is en wat projectie, vraagt een scherpe blik van buiten. Ook hierbij zijn Executive Teamcoaches effectief. 

Executive Teamcoaching is het coachen van teams aan de top van organisaties. Organisatieveranderingen bewerkstelligen begint aan de top. Tegelijkertijd ontvangen topmanagers in hun eigen context niet vaak meer feedback op het scherpst van de snede. Terwijl feedback op het effect van eigen handelen onontbeerlijk is om dat handelen te kunnen aanscherpen. Bovendien spelen aan de top specifieke vraagstukken.

bottom of page