top of page

Professionals leren een transitie te coachen 

Leergang Transitiecoaching

De vraagstukken kunnen worden aangepakt door samen te werken en door de intelligentie van verschillende spelers te benutten: co-creatie. 

 

Samenwerking tussen medewerkers van verschillende organisaties kent een andere dynamiek dan interne samenwerking. Belangrijke sturingsmechanismes zoals hiërarchie ontbreken, terwijl de doelen van de spelers verschillen. Daarnaast verschillen mensen in opvattingen over hoe ze complexe vragen willen aanpakken. Het is het vak van een transitiecoach om hier iets aan te doen.

Je hoe je spelers kunt leren om te gaan met hun verschillen, zodat ze langdurig kunnen samenwerken. Je wordt gevoed met theorie, de praktijk staat centraal en daarbij zet je jezelf in als instrument om de groepen te laten leren over het effect van hun eigen denken en doen op elkaar en op de resultaten.

Wil je meer lezen over onze visie? Klik hier en ontvang onze White paper 'Hoe kan ik succesvol transities begeleiden?'

De Leergang Transitiecoaching is bedoeld voor professionals die willen leren groepen te begeleiden bij het oplossen van complexe vraagstukken.

Houd jij je bezig met transities of ben jij een opgavetrekker? Wil je leren hoe je transities voor elkaar krijgt? Ken je de theorie van transitiemanagement maar loop je in de praktijk tegen problemen als ontbreken van eigenaarschap aan? Dan is de Leergang Transitiecoaching iets voor jou. Je leert mensen samen te innoveren en samen de kar te trekken. Je leert ook hoe je anderen in de organisatie mee krijgt.

Complexe vraagstukken zijn interessante problemen die bestaan uit verschillende, met elkaar verbonden deelproblemen, zoals duurzame landbouw, het klimaatvraagstuk, zorg verlenen met zelforganiserende teams en de energietransitie. Er zijn vaak meerdere betrokkenen die verschillende belangen hebben en die verschillende oplossingen bedenken. Er is meestal niet sprake van één opdrachtgever. 

Dag 1

Sociale kant van transities: wat betekent dat, welke interventies kun je doen zodat betrokkenen eigenaarschap nemen? Systeemdenken bij transities, de transitiecoach als brugfunctie: wat doe je, met welke effect? Benutten van je vermogen tot interoceptie.

Dag 2

Interventies toepassen waarmee je groepsdynamiek beïnvloedt, met als doel dat transitieteams een ontwikkeling door maken van los zand naar een team zich samen verantwoordelijk voelt voor resultaten en voor de samenwerking.

Dag 3

Zicht op de onderstroom van transitieteams. Leren kijken naar belemmerende en denkbeelden en daarop interveniëren.

Dag 4

Introductie van systemische principes. Met Theory U informatie ophalen uit het veld over de verschillende fasen waar stakeholders op gefocust zijn. Creëren van holding en containment in groepen, zodat er ruimte is voor vertragen en verstillen. Draaiboek ontwerpen met essenties van transitiecoaching erin verwerkt.

Dag 5

Vanuit kennis over archetypische organisatiepatronen de eigen organisatiepatronen in kaart brengen. Lastige gesprekken aangaan (gesprek op de Plek der Moeite) om de gestolde narratieven waarop de patronen zijn gestoeld te onderzoeken.

Afronden van de leergang.

Programma

Praktische zaken

Data voorjaar 2024 6 maart, 28 maart, 25 april, 24 mei, 21 juni VOL

Data najaar 2024 30 aug, 23 sept, 15 okt, 1 nov, 28 nov 2024

Lestijden 9.00 – 16.30 uur

Kosten € 2.500,-, exclusief btw

Locatie Joos Banckersweg 7-3 in Amsterdam

Koffie & thee, reader en het boek Transities van sectoren zijn inbegrepen in de kosten. Na aanmelding volgt praktische informatie en de factuur voor betaling.

bottom of page