top of page

Teamcoachen als vak, werken met hoofd, hart en gevoel 

Post-HBO leergang Teamcoaching

Halverwege de leergang doe je een tussenexamen, waardoor je zicht krijgt op de ontwikkeling die je hebt doorgemaakt en op de ontwikkeling die je nog hebt door te maken. Je stelt gedurende het jaar een portfolio samen. Je leert een Functionele Analyse maken en stelt op basis daarvan een plan van aanpak en een offerte op. Gedurende de leergang voer je minimaal twee teamcoachtrajecten uit. Je ontwikkelt acquisitievaardigheden en je leert hoe je kunt zorgen voor holding en containment in teams door te werken vanuit Presence. Je gebruikt je interoceptie om je interventies nog effectiever te maken.

 

Het unieke van de Post-HBO opleiding Teamcoaching is dat de leergang een hoog gehalte ervarend leren kent, wat wordt toegepast in het parallelproces. Zodat je als deelnemer in de praktijk ervaart wat effecten van interventies zoal zijn.

De Post-HBO leergang Teamcoaching is bedoeld voor professionals die allround Teamcoach willen worden. 

 

Werk je als teamcoach en wil je je vakmanschap verder verdiepen? Of werk je als coach of adviseur en wil je je expertise uitbreiden naar teamcoaching? De Post-HBO leergang Teamcoaching is voor professionals met minimaal HBO-niveau die de fijne kneepjes van het vak Teamcoach willen leren. Je gaat een jaar lang de diepte in met andere deelnemers. De leergang wisselt leren door doen af met theorie en met reflectie op het handelen. Zo werk je optimaal aan het ontwikkelen van jouw teamcoachcompetenties. Je start met het presenteren van een visie op het vak, je neemt deel aan intervisie met je jaargenoten. Van iedere lesdag maak je een reflectieverslag. 

Dag 1 Starten

De eerste dag staat in het teken van kennismaken met elkaar, de werkwijze en de uitgangspunten. 

Je hoofd wordt gevoed met begrippen van teamcoaching, je hart vindt voeding in de oprechte feedback mededeelnemers en van de opleiders, je lijf leert welke signalen het krijgt over het groepsproces: de leergang is van de wal! 

Dag 2 Inventariseren

De intake vormt het centrale onderwerp van dag twee. 

Het lijkt dan over anderen te gaan: immers een intake voer uit met de opdrachtgever en met het team. 

Daarnaast moet je zelf ook aan de bak: zicht krijgen op wat jij doet met welk effect, dat is de magie van teamcoachen. Jezelf niet buiten schot houden, maar in het volle licht van de piste plaatsen. 

Dag 3 Ontwerpen

Ontwerpen doe je met je hoofd. Toch?

Of doen je hart en lijf ook mee? En wat ontstaat er dan?

Je leert om teamcoachtrajecten te ontwerpen waar jijzelf, de opdrachtgever en het team blij van worden. En daarmee vorm je zelf de eerste toets: word ik er blij van of niet? 

Heb ik de juiste balans gevonden tussen aansluiten en oprekken? 

Dag 4 Intervenieren

De vierde lesdag wordt helemaal gewijd aan het in de vingers krijgen van M1- interventies: interveniëren op de doe-laag. 

Je leert schakelen tussen inhoud, proces en procedure.

En je krijgt zicht op hoe M1-teams jouw verleiden om aan de bak te gaan en daardoor eigenaarschap over neemt. Wat jij kunt doen om dat om te buigen is voor jou na deze dag geen geheim meer. 

Dag 5 Herkaderen

De vijfde lesdag zoom je in op coachen onder de waterspiegel: M2- interventies. 

Je leert denkpatronen observeren, benoemen en herkaderen op zo'n manier dat teams er eigenaarschap voor willen nemen en op zoek gaan naar opvattingen die hen helpen om samen verder te komen.

Je bent inmiddels aardig op stoom gekomen.  

Dag 6 Meten

Dag 6 staat in het teken van het tussenassessment. 

In de aanloop van deze dag heb je een waardevolle 'proeve van bekwaamheid' uitgevoerd. Daarop heb je voorafgaand aan de lesdag feedback ontvangen, waar je al even op hebt kunnen kauwen. Tijdens de dag laat je zien wat je inmiddels in huis hebt. De feedback vormt 'food for thought' waar je de  

de rest van de leergang op voortbouwt. 

Dag 7 Contracteren

De zevende lesdag stap je in de zakelijke kant van je teamcoach-vak: de wereld van (her)contracteren en profileren/acquireren. Voor sommigen een nachtmerrie voor anderen de lol van het vak. Vat krijgen op jezelf in het contracteren is een belangrijke stap op weg naar de lol.   

De dilemma's waar je in terecht komt als je aan het werk gaat vormen startpunt voor reflectie en dat de inzichten die dat opleveren draagt bij aan plezier in het ambacht. 

Dag 8 Verschillen

Deze dag lijkt te gaan over conflicten, maar gaat eigenlijk over verschillen: mensen zijn niet allemaal gelijk en dat is lastig en leuk. 

Hoe teams daarmee dealen verschilt. Impliciete regels in de context dragen bij aan mijden of strijden en alles ertussen in.  

Als jij als coach in zo'n team stapt, gaan ze je testen, als was het om 'je nieren proeven': mogen wij er zijn met al onze gekkigheid?

En ben jij daar klaar voor?   

Dag 9 Herstellen

Als de context van een team lang genoeg ongezond is, wordt het team dat vanzelf ook. Dat voel je en dat proef je. 

Ieder team(lid) heeft zijn eigen verdedigingsmechanisme. Dit vraagt van jou daaroverheen oog te houden voor de behoeften van het team.  

Erkennen, vertragen en de brug over: dat is wat jij te doen hebt in zo'n team. Past het jou? 

Dag 10 Toetsen

Het officiële einde van de leergang. 

Op deze dag laat je zien wat je in huis hebt. 

Je krijgt nog de laatste waardevolle terugkoppelingen van de andere deelnemers en van de opleider. 

En dan ben je klaar om in je eigen context te gaan genieten: inmiddels ben je in staat om teams te laten swingen. 

Leren-leren: intervisie

​In deze opleiding staat van en met elkaar leren centraal. En dat is ook wat je de teams gunt waar je mee werkt.  Daarom vormt intervisie een belangrijk onderdeel van de leergang:

er zijn totaal 5 intervisiebijeenkomsten, waarvan je drie doet met mededeelnemers en twee worden begeleid door Esther de Haan. 

Programma

Praktische zaken

Data 2024: 27 sept, 18 okt, 15 nov, 13 dec, 2025: 10 jan, 7 feb, 14 maart, 11 april, 9 mei, 6 juni.

Data begeleide intervisie 26 nov, 4 mrt 2025, middag: 13.00-16.00 uur

Data 2023: 7 sept, 4 okt, 30 okt, 23 nov, 12 dec, 2024: 10 jan, 9 feb, 8 mrt, 12 april, 6 mei 

Data begeleide intervisie 10 nov 2023, 15 januari 2024, ochtend: 9.00-12.00 uur  

Lestijden 9.00 – 17.00 uur

Kosten € 5.500,-. (ex btw). De kosten voor CPION-registratie zijn exclusief. 

Locatie Joos Banckersweg 7-3 in Amsterdam

Koffie & thee, cursusmateriaal en boeken zoals Kookboek voor teams, Aan de slag met Teamcoaching en Executive teamcoaching zijn inbegrepen. Na aanmelding volgt praktische informatie en de factuur voor betaling.

bottom of page