top of page

Met grote groepen veranderen

Leergang Theory U 

Vaak zijn er al her en der initiatieven gaande, maar zijn de initiatieven niet onderling verbonden. Terwijl voor een echte transitie vaak systeemveranderingen nodig zijn (bijvoorbeeld belasting verhogen bij gebruik van water, grondgebruik en grondstoffen en belasting verlagen op arbeid). De kans op systeemveranderingen neemt toe door stakeholders te leren naar de vraagstukken te kijken door de ogen van de ander.  

 

Je leert werken met tools van Theory U:

lichaamsbewustzijnsoefeningen om 'te landen', dialogue walk om anders te luisteren, journalling om te reflecteren op drijfveren, systeemverkennen om te sensen hoe het huidige systeem is, leercirkels om van elkaar te leren, case clinic om van elkaar te leren, 3 D sculpting om 'te leren van je handen', 4 D sculpting om 'te leren van de bron', storytelling vanuit het hart, nature walks om 'te leren van de natuur', open space bij het werken met grote groepen, focus op acupuncture points, leren van de toekomst.  

De Leergang Theory U is bedoeld voor professionals die grote groepen begeleiden bij transities. 

Merk je in het werken aan transities dat er veel initiatieven gaande zijn? En dat die initiatieven niet verbonden zijn? Wil jij een rol spelen in het verbinden van al deze initiatieven zodat ze de krachten bundelen en samen tot systeemverandringen komen waardoor de transitie echt tot stand komt? Dan is de leergang Theory U iets voor jou. Je leert in de leergang Theory U toepassen als Large Scale Intervention: diepgaand leren in grote multi-stakeholder groepen. Juist omdat voor systeemveranderingen je 'het hele systeem in de kamer' nodig hebt. Zodat alle stakeholders zich geroepen voelen om eigenaarschap te nemen voor hun eigen aandeel in de verandering.   

Transities zijn nodig in situaties waarin verschillende partijen over en weer afhankelijk van elkaar zijn. Alleen samen komen ze tot structurele oplossingen te komen. Bijvoorbeeld: circulaire bouwsector, duurzame landbouw en een criculaire textielsector.  

Dag 1

Starten met oefeningen die onderdeel van een driedaagse werken met Theory U zijn: 

oefeningen om te landen, kennismakingsvragen, dialogue walk om te oefenen met luisteren vanuit de ander, journalling, systeemverkennen, leercirkels vormen. Je ontvangt tevens een voorbeelddraaiboek. 

Dag 2

De tweede lesdag staan tools en pitches centraal. Je oefent Theory U werkvormen zoals: 

- qigong

- 3D sculpting

- nature walk

- stuck state

Daarnaast oefen je met behulp van richtlijnen van storytelling een pitch vanuit het hart. De pitch gaat over de noodzaak radicaal anders met groepen te werken. 

De dag sluit af met een 2e ronde case clinic's

Dag 3

De werkvormen van de leergang plaatsen in een samenhangend geheel waarmee je Theory U kunt gebruiken als een Large Scale Intervention. 

Werkvormen die in deze lesdag langskomen zijn: 

- yoga

- nature walk

- 4D sculpting

- open space

- future search

 

Dag 4

Dag vier begint met verdieping op de theorie van Theory U. Daarnaast staan presentaties van draaiboeken centraal. Alle informatie van de eerste drie dagen verwerk je in een draaiboek voor je eigen context. Dit draaiboek presenteer je en je ontvangt feedback vanuit de groep. 

Tevens maak je een meditatieve wandeling en ontdek je de kracht van visualiseren. 

 

Programma

Praktische zaken

Data najaar 2023 8 en 29 september, 13 en 20 oktober 2023

Lestijden 9.00 – 16.30 uur

Kosten € 1.700,-, ex btw

Locatie Joos Banckersweg 7-3, Amsterdam

 

Lunch, koffie & thee, cursusmateriaal en het boek Organisational development with Theory U zijn inbegrepen in de kosten. Na aanmelding volgt praktische informatie en de factuur voor betaling.

bottom of page