top of page

Met grote groepen veranderen vanuit verbinding hoofd, hart, gevoel

Leergang Theory U 

Vaak zijn er al her en der initiatieven gaande, maar zijn de initiatieven niet onderling verbonden. Zo onstaat boemerangbeleid: beleid dat goed bedoeld is, maar averechts uitpakt. Decennia lang. Terwijl voor een echte transitie structurele en samenhangende systeemveranderingen nodig zijn (bijvoorbeeld belasting verhogen bij gebruik van water, grondgebruik en grondstoffen en belasting verlagen op arbeid, doordenken van onbedoelde bij-effecten op lange termijn). De kans op systeemveranderingen neemt toe door stakeholders te leren naar de vraagstukken te kijken door de ogen van de ander.  

 

Je leert embodied te werken met tools van Theory U:

lichaamsbewustzijnsoefeningen om in jezelf verbonden te zijn met hoofd, hart en handen, dialogue walk om anders te luisteren, journalling om te reflecteren op drijfveren, systeemverkennen om te sensen hoe het huidige systeem is, case clinic om van elkaar te leren, 3 D sculpting om 'te leren van je handen', 4 D sculpting om 'te leren van de bron', storytelling vanuit het hart, nature walks om 'te leren van de natuur', open space bij het werken met grote groepen, focus op acupuncture points, leren van de toekomst, leren voelen wat de groep en jijzelf nodig hebben om te kunnen doen wat er moet gebeuren. Je ontwikkelt lef om zo te werken. 

De Leergang Theory U is bedoeld voor professionals die grote groepen begeleiden bij transities en dat willen doen vanuit verbinding

Merk je in het werken aan transities dat er veel initiatieven gaande zijn? En dat die initiatieven niet verbonden zijn? Wil jij een rol spelen in het verbinden van al deze initiatieven zodat ze de krachten bundelen en samen tot systeemverandringen komen waardoor de transitie echt tot stand komt? Dan is de leergang Theory U iets voor jou. Je leert in de leergang Theory U toepassen als Large Scale Intervention: diepgaand leren in grote multi-stakeholder groepen. Juist omdat voor systeemveranderingen je 'het hele systeem in de kamer' nodig hebt. Zodat alle stakeholders zich geroepen voelen om eigenaarschap te nemen voor hun eigen aandeel in de verandering.   

Transities zijn nodig in situaties waarin verschillende partijen over en weer afhankelijk van elkaar zijn. Alleen samen komen ze tot structurele oplossingen. Bijvoorbeeld: circulaire bouwsector, duurzame landbouw, circulaire textielsector, klimaatneutraal transport, werkende jeugd- en gehandicaptenzorg voor iedereen die zorg nodig heeft. 

Dag 1

Starten met oefeningen die onderdeel van een driedaagse werken met Theory U zijn: 

oefeningen om te landen, kennismakingsvragen, dialogue walk om te oefenen met luisteren vanuit de ander, journalling, systeemverkennen, leercirkels vormen. Je ontvangt tevens een voorbeelddraaiboek. Als huiswerk ga je dialogue interviews houden met stakeholders uit je eigen context. 

Dag 2

De tweede lesdag staan tools en pitches centraal. Je oefent Theory U werkvormen zoals: 

- qigong

- 3D sculpting

- nature walk

- stuck state

Daarnaast oefen je met behulp van richtlijnen van storytelling een pitch vanuit het hart. De pitch gaat over de noodzaak vanuit verbinding hoofd, hart en elkaar te werken met groepen. 

De dag sluit af met een 2e ronde case clinic's

Dag 3

De werkvormen van de leergang plaatsen in een samenhangend geheel waarmee je Theory U kunt gebruiken als een Large Scale Intervention. 

Werkvormen die in deze lesdag langskomen zijn: 

- yoga

- nature walk

- 4D sculpting

- open space

- future search

 

Dag 4

Dag vier begint met verdieping op de theorie van Theory U. Daarnaast staan presentaties van draaiboeken centraal. Alle informatie van de eerste drie dagen verwerk je in een draaiboek voor je eigen context. Dit draaiboek presenteer je en je ontvangt feedback vanuit de groep. 

Tevens maak je een meditatieve wandeling en ontdek je de kracht van visualiseren. 

 

Dag 5

Dag vijf gaat in op theorie en praktijk van embodied learning. We doen een vorm van Social Presencing Theatre van Arawana Hayashi en passen embodied learning toe op eigen cases. 

We gaan bare foot walking in het park doen als vorm van connecting with nature.  

Als afsluiting van de leergang voel je welke reis je de afgelopen maanden hebt afgelegd. 

Programma

Praktische zaken

Data voorjaar 2024 13 juni, 2 juli, 19 sept, 9 okt, 6 nov 2024

Lestijden 9.00 – 16.30 uur

Kosten € 2.500-, ex btw

Locatie Joos Banckersweg 7-3, Amsterdam

 

Lunch, koffie & thee, cursusmateriaal en het boek Organisational development with Theory U zijn inbegrepen in de kosten. Na aanmelding volgt praktische informatie en de factuur voor betaling.

bottom of page