top of page

Coaching voor teams die willen verduurzamen of aan een circulaire economie werken

Teams for Change

Het Amsterdam Transition Institute is expert op dit gebied. Teams for Change die ondersteuning willen kunnen gebruik maken van de expertise van het Amsterdam Transition Institute. Gedurende 4 bijeenkomsten worden de teams gecoacht. Zo maken ze een teamontwikkeling door. Ze leren hoe ze hun onderlinge patronen kunnen bespreken, wat ze kunnen doen om samen optimale besluiten te nemen, de onderstroom te bespreken en hoe ze de teamdynamiek voor zich kunnen laten werken.

Veel teams werken momenteel samen aan een transitie. Deze teams zijn feitelijk Teams for Change: ze werken aan een change naar een circulaire economie, samen verduurzamen of een transitie van het sociale domein. 

Wat al deze teams kenmerkt dat er moet worden samengewerkt met stakeholders uit andere organisaties. Dan ontbreekt een handige hiërarchie. Goede onderlinge samenwerking vormt het fundament om de transitie op inhoud voor elkaar te krijgen. Tegelijkertijd ontbreekt in deze teams vaak kennis van teamontwikkeling, systeemdenken en het creëren van gezamenlijk eigenaarschap in het team.

Dag 1

Introductie teamcoaching, intake vanuit verbinding hoofd, hart, gevoel, ervaren hoe werken vanuit Presence werkt.

Dag 2

Wat zie je in het hier en nu in een team? Hoe laat je het team zien hoe ze omgaan met eigenaarschap en hoe leer je hen dat samen op te pakken?

Dag 3

Je kijkt naar interactiepatronen in teams, gaat patronen benoemen en coachen, zodat het team zelf hun patronen gaat zien.

Dag 4

Het voelen staat centraal: wat voel je bij het werken in het parallelproces, hoe kun je dat inzetten bij het coachen op hun opvattingen zodat teams daar een draai in kunnen maken.

Dag 5

Je leert welke dynamieken die spelen bij teams met conflicten of bij teams die regressief gedrag vertonen (verwaarloosde teams). Voor het coachen van deze teams heb je verbinding met jezelf nodig. Je vraagt jezelf af: ‘Wat doet het team bij mij, met welk effect?’ Deze informatie betrek je bij je interventies.

Programma

Praktische zaken

Data in overleg te bepalen

Werktijden 9.00 – 12.30 uur

Kosten € 4.995,-, ex btw

Locatie Joos Banckersweg 7-3 in Amsterdam 

 

Koffie en thee, cursusmateriaal en het boek Transities van sectoren zijn inbegrepen in de kosten. Na aanmelding volgt praktische informatie en de factuur voor betaling.

bottom of page