top of page

Professionals leren teams coachen vanuit hoofd, hart en gevoel 

Leergang Coachen van teams

Praktische zaken

Data najaar 2024 12 sept, 10 okt, 7 nov, 29 nov '24, 16 jan '25

Lestijden 9.00 – 16.30 uur

Kosten € 2.500,-, ex btw

Locatie Joos Banckersweg 7-3 in Amsterdam 

 

Lunch, koffie & thee, cursusmateriaal en het boek Kookboek voor teams zijn inbegrepen in de kosten. Na aanmelding volgt praktische informatie en de factuur voor betaling.

Systeemdenken is een bril die je gaat opzetten en waarmee je naar teams kijkt. Je ziet teams als geheel en ervaart welke interventies eigenaarschap creeren. Je gaat ongezonde teams herkennen en basisinterventies te doen om deze naar gezonde teams te coachen.

De belangrijkste pijler in de leergang is de verbinding in jezelf (Presence genoemd in Theory U). Op de dagen van de leergang staat oefenen centraal, omdat je dan leert omgaan met feedback en het effect voelt van je eigen handelen. Tussen de lesdagen door pas je de oefeningen toe in je eigen context, waardoor de stof betekenis krijgt en je de opgedane vaardigheden oefent. De theoretische kaders vind je in het boek en de reader die onderdeel zijn van de leergang. 

De Leergang Coachen van teams is bedoeld voor professionals en leidinggevenden die basisvaardigheden teamcoaching willen leren. 

Ben je leidinggevende en vraag je je af wat jij kunt doen waardoor de samenwerking in teams verbetert? Ben je teamcoach en wil je leren hoe teams meer eigenaarschap kunnen nemen? Is jouw organisatie begonnen met zelforganisatie en wil jij de teams daarbij ondersteunen?

De Leergang Coachen van teams volgt de fasen van teamontwikkeling. Je leert daarbij zowel hoofd, hart, als je gevoel in te zetten. Dat betekent werken vanuit het hier en nu, om naast ratio ook gevoel te benutten om een team te laten ontwikkelen. 

Je leert welke succesfactoren van teamcoaching er zijn en hoe je ze kunt toepassen in de praktijk.  

Dag 1

Introductie teamcoaching, intake vanuit verbinding hoofd, hart, gevoel, ervaren hoe werken vanuit Presence werkt.

Dag 2

Wat zie je in het hier en nu in een team? Hoe laat je het team zien hoe ze omgaan met eigenaarschap en hoe leer je hen dat samen op te pakken?

Dag 3

Je kijkt naar interactiepatronen in teams, gaat patronen benoemen en coachen, zodat het team zelf hun patronen gaat zien.

Dag 4

Het voelen staat centraal: wat voel je bij het werken in het parallelproces, hoe kun je dat inzetten bij het coachen op hun opvattingen zodat teams daar een draai in kunnen maken.

Dag 5

Je leert welke dynamieken die spelen bij teams met conflicten of bij teams die regressief gedrag vertonen (verwaarloosde teams). Voor het coachen van deze teams heb je verbinding met jezelf nodig. Je vraagt jezelf af: ‘Wat doet het team bij mij, met welk effect?’ Deze informatie betrek je bij je interventies.

Programma

bottom of page