top of page

voor ...

Leergang Leiders van Transities

Wil jij je graag inzetten voor een verandering in jouw context die veel van je vraagt? Werk jij aan duurzame vraagstukken, circulaire economie, andere zorgsector of aan een transitie in jouw sector en realiseer jij je dat dit zaken als lef, leiderschap en zelfbewustzijn vraagt? En het vermogen om in een onzekere situatie te kunnen werken? Ben je met een transitie bezig en is het lastig daarin anderen in beweging te krijgen? Wil je graag meer zicht krijgen op je eigen beïnvloedingsvaardigheid? Dan is de Leergang Leiders van Transities iets voor jou. Je leert op je eigen kompas te vertrouwen, authentiek opereren en je krijgt zicht op welk effect jouw eigen Presence op anderen heeft.

Wereldwijd zijn Sustainable development Goals ontwikkeld als kader om aan een betere wereld te werken. Tevens is bewustzijn ontstaan dat werken aan een betere wereld veel van Leiders vraagt. De Inner Development Goals (IDG’s: Zijn, Denken, Verbinden, Samenwerken en Handelen) vormen aspecten die Leiders kunnen ondersteunen om die taak tot een goed einde te brengen. Theory U is één theoretische kaders waar de IDG’s op stoelen. Sinds het verschijnen van Organisatieontwikkeling met Theory U geldt dat ook voor alle leergangen van het Amsterdam Transition Institute.

De Leergang Leiders van Transities is bedoeld voor mensen die werken aan transities en hun eigen leiderschap willen ontwikkelen. Die letterlijk meer willen verbinden met zichzelf omdat ze weten dat dit nodig is om te kunnen verbinden met anderen. En dat is weer nodig om samen doelen te halen.

 

We leven in een periode waarin veel complexe vraagstukken spelen. Complex in de zin van dat vraagstukken met elkaar samenhangen. Bijvoorbeeld: het stikstofvraagstuk hangt samen met de problemen op de woningmarkt en met de huidige manier van landbouw uitoefenen. Complexe vraagstukken lossen zich niet eenvoudig op: er zijn meerdere stakeholders nodig om er beweging in te krijgen. Tegelijkertijd hebben stakeholders vaak verschillende perspectieven en belangen. Als jij de persoon bent die leidinggeeft aan transities of aan grote projecten met een onzekere uitkomst, kan het zinvol zijn aan je eigen leiderschap te werken. 

Dag 1
Zijn

Jouw relatie tot jezelf staat centraal. Net als werken vanuit Presence, ontwikkelen van je eigen interocepsis en weten hoe je je hoofd kunt verbinden met je hart. Je ontwikkelt je eigen vermogen om open te staan en je leergierig op te stellen door de terugkoppeling van andere deelnemers lerend tot je te nemen. Je krijgt verschillende oefeningen aangereikt die je helpen de verbinding tussen je hoofd en je hart te leggen. Die verbinding is tevens het fundament voor jouw Innerlijke Kompas. Je ontwikkelt een eerste versie van jouw WHY: waar wil jij aan bijdragen?

Dag 2

Denken

Je denkvermogen heb je nodig om te kunnen bedenken aan welk complex vraagstuk jij wilt bijdragen. Je hoofd wordt gevoed met informatie over complexiteit. Werkvormen zoals ‘De vier windrichtingen’ en journaling-vragen helpen om scherp te krijgen aan welk vraagstuk jij wilt bijdragen. Je ontwikkelt een tweede versie van jouw WHY en maakt een pitch om dat verhaal met anderen te delen. Tevens maak je plan waarin je acties op korte en lange termijn opneemt.

Dag 3

Samenwerken 

Deze dag staat helemaal in het teken van zicht krijgen op de vraag hoe je anderen in beweging kunt krijgen. Wat kun jij doen met welk effect op beweging van anderen? Hoe kun je daarbij vertrouwen creëren bij anderen?   

Dag 4

Handelen

Deze dag begint met het moedig pitchen van jouw verhaal over welk vraagstuk voor jou betekenis heeft om met anderen aan bij te dragen. Je krijgt directe feedback over de manier waarop je dat doet.

In een co-creatie sessie denken deelnemers verder met elkaar mee over de vraag: hoe ze daarin nog meer kunnen bereiken, ofwel: handen uit de mouwen en doorzetten. Met een coachtool coach je elkaar in duo’s over de vraag: ga ik wel of niet met spannende elementen aan de gang?

Dag 5

Verbinden

Werken aan je eigen vermogen tot compassie doen we met een ‘open hart’ oefening. Of je al dan niet werkt vanuit verbinding hoofd en hart is voelbaar voor anderen. Dat vermogen gaan we benutten om zicht te krijgen op de vraag: waar is wat nodig in het veld van het vraagstuk om meer verbondenheid te krijgen? Deze dag sluiten we af met een laatste feedbackronde aan elkaar om daarna vanuit verbondenheid weer uit elkaar te gaan.

Programma

Praktische zaken

Data 5 sept, 27 sept, 16 okt, 12 nov, 12 dec 2024

Lestijden 9.00 – 16.30 uur

Kosten € 2.500,- excl. btw

Locatie Banckersweg 7-3 in Amsterdam

 

Koffie & thee, hand-outs en de boeken Organisational Development with Theory U en Transities van sectoren zijn inbegrepen in de kosten. Na aanmelding volgt praktische informatie en de factuur voor betaling.

bottom of page