top of page

voor ...

Leergang Leiders van Transities

Wil jij je graag inzetten voor een verandering in jouw context die veel van je vraagt? Werk jij aan duurzame vraagstukken, circulaire economie, andere zorgsector of aan een transitie in jouw sector en realiseer jij je dat dit zaken als lef, leiderschap en zelfbewustzijn vraagt? En het vermogen om in een onzekere situatie te kunnen werken? Ben je met een transitie bezig en is het lastig daarin anderen in beweging te krijgen? Wil je graag meer zicht krijgen op je eigen beïnvloedingsvaardigheid? Dan is de Leergang Leiders van Transities iets voor jou. Je leert op je eigen kompas te vertrouwen, authentiek opereren en je krijgt zicht op welk effect jouw eigen Presence op anderen heeft.

Wereldwijd zijn Sustainable development Goals ontwikkeld als kader om aan een betere wereld te werken. Tevens is bewustzijn ontstaan dat werken aan een betere wereld veel van Leiders vraagt. De Inner Development Goals (IDG’s: Zijn, Denken, Verbinden, Samenwerken en Handelen) vormen aspecten die Leiders kunnen ondersteunen om die taak tot een goed einde te brengen. Theory U is één theoretische kaders waar de IDG’s op stoelen. Sinds het verschijnen van Organisatieontwikkeling met Theory U geldt dat ook voor alle leergangen van het Amsterdam Transition Institute.

De Leergang Leiders van Transities is bedoeld voor mensen die werken aan transities en hun eigen leiderschap willen ontwikkelen. Die letterlijk meer willen verbinden met zichzelf omdat ze weten dat dit nodig is om te kunnen verbinden met anderen. En dat is weer nodig om samen doelen te halen.

 

We leven in een periode waarin veel complexe vraagstukken spelen. Complex in de zin van dat vraagstukken met elkaar samenhangen. Bijvoorbeeld: het stikstofvraagstuk hangt samen met de problemen op de woningmarkt en met de huidige manier van landbouw uitoefenen. Complexe vraagstukken lossen zich niet eenvoudig op: er zijn meerdere stakeholders nodig om er beweging in te krijgen. Tegelijkertijd hebben stakeholders vaak verschillende perspectieven en belangen. Als jij de persoon bent die leidinggeeft aan transities of aan grote projecten met een onzekere uitkomst, kan het zinvol zijn aan je eigen leiderschap te werken. 

Dag 1
Zijn

De relatie tot jezelf staat centraal. Net als werken vanuit Presence, ontwikkelen van je eigen interocepsis en voelen wanneer je hoofd en je hart niet zijn verbonden. Via andere leiders ontdek je wat het effect is van jouw manier van zijn. Je zet  de terugkoppeling van andere deelnemers om in ontwikkeldoelen voor de leergang. We gaan in op de bijdrage die jij wilt leveren in jouw context. Middels intervisie op basis van interoceptie krijg je inzichten die dat aanscherpen. 

Dag 2

Denken

Deze dag staat het denken centraal en dat komt op verschillende manieren langs. Je krijgt een theoretisch kader over transities aangereikt en we gaan in op verschillende vormen waarop transities georganiseerd zijn en welke effecten dat heeft. Deze kennis reflecteer je op de veranderingen die in jouw context nodig zijn. Gesprekken je daarover wilt voeren kun je oefenen om te ervaren wat het effect is als jij lef en leiderschap inzet. 

We gaan in op denkbeelden die in transitieteams spelen over elkaar en die in de weg zitten om op inhoud samen verder te komen.   

Dag 3

Samenwerken 

Deze dag staat helemaal in het teken van zicht krijgen op de vraag hoe je anderen in beweging kunt krijgen. Wat kun jij doen met welk effect op beweging van anderen? Hoe kun je interocepsis inzetten om eigenaarschap in teams te creëren?  

Je reflecteert op vragen over gezamenlijk eigenaarschap bij transitieteams waar jij bij betrokken bent en je zet dat om in voornemens waarmee jij de komende maand gaat experimenteren in jouw context.  

Dag 4

Handelen

Deze dag begint met het pitchen van jouw verhaal over welk vraagstuk voor jou betekenis heeft om met anderen aan bij te dragen. Je krijgt directe feedback over de manier waarop je dat doet.

In een co-creatie sessie denken deelnemers verder met elkaar mee over de vraag: hoe ze daarin nog meer kunnen bereiken.

In de middag staan organisatiepatronen centraal: je krijgt theorie over veel voorkomende patronen en je brengt patronen in jouw context in beeld. Vervolgens voer je gesprekken op de Plek der Moeite om deze patronen bespreekbaar te maken. 

Dag 5

Verbinden

Werken aan je eigen vermogen tot verbinding en compassie met een Boeddhische ‘open hart’ oefening. Je onderzoekt waar in jouw context nog meer verbinding nodig is. Je oefent gesprekken die daarvoor nodig zijn en met de feedback van anderen formuleer je nieuwe doelen voor jouw persoonlijke leiderschap. 

Je onderzoekt waar het nog vastzit tav wat je wilt tav verbinding. 

We sluiten de leergang af met het schrijven van een Pantoum en het oogsten van inzichten van de leergang.  

Programma

Praktische zaken

Data 5 sept, 27 sept, 16 okt, 12 nov, 12 dec 2024

Lestijden 9.00 – 16.30 uur

Kosten € 2.500,- excl. btw

Locatie Banckersweg 7-3 in Amsterdam

 

Koffie & thee, hand-outs en de boeken Organisational Development with Theory U en Transities van sectoren zijn inbegrepen in de kosten. Na aanmelding volgt praktische informatie en de factuur voor betaling.

bottom of page