Maak het verschil. Het Amsterdam Transition Institute (ATI) is hét expertisecentrum van transitie en biedt management, makelaarschap en consultancy.

Transitie is overal in de samenleving aanwezig, denk bijvoorbeeld aan duurzaamheid, zorg en digitalisering. Complexe vraagstukken los je niet zomaar op. Vakmanschap is nodig om te komen tot optimale samenwerking tussen verschillende partijen.

Veel is onbekend...

Een handige roadmap ontbreekt om een transitie vorm te geven. Vaak is het een ontdekkingstocht in onontgonnen gebied. Dat kan heel oncomfortabel zijn voor deelnemers aan een transitie. Nieuwe samenwerkingen, onbekendheid, onderlinge afhankelijkheid, verschillende belangen, groepsdynamiek, weerstand: transities begeleiden vraagt veel vakmanschap.

Wat biedt het ATI?

Het Amsterdam Transition Institute is gespecialiseerd in opleidingen voor Transitiebegeleiders. Het ATI helpt je te groeien in jouw rol als transitiebegeleider. Dat doen we met onze opleidingen en door intervisie te organiseren, zodat je kunt leren van ervaringen van anderen. Daarnaast publiceren we best practices.

Wat kun je leren?

Persoonlijke ontwikkeling staat centraal in de opleidingen van het ATI. Je ontwikkelt zicht op wat je doet met welk effect. Daardoor word je effectiever in jouw aanpak van transities. Je leert hoe je een transitieteam samen eigenaarschap kunt laten nemen voor het vraagstuk, voor de oplossing en voor het samen overwinnen van alle hindernissen. Je leert hen omgaan met ‘niet weten’. Je krijgt zicht op wat je kunt doen met inhoudelijke en sociale systemen, met ratio en intuïtie en met het verbinden van verschillende lagen. Je leert hoe je je eigen triggers kunt inzetten voor het omzetten van een uitdagende groepsdynamiek in een werkomgeving die voor iedereen werkt. Je gaat transities benaderen als collectieve leerprocessen. Teams leer je omgaan met spanning en emoties, met het verschil tussen formele afspraken en de informele praktijk. De focus van de opleidingen ligt op het beïnvloeden van groepsgedrag, op interactie tussen de leden en op gedrag tussen groepen.

Begeleid jij een transitie?

Voorbeelden van transities zijn: circulaire productieprocessen, kringlooplandbouw, klimaatneutrale logistiek, opgavegericht werken, wijkgericht werken.

Contact

Amsterdam Transition Institute

Joos Banckersweg 20-2

1056 EP Amsterdam

info@amsterdamtransitioninstitute.nl

06-47284904