top of page

Impact creëren op transities met coaching, opleiding en events

Amsterdam Transition

Institute

Wat het ATI biedt

Al onze diensten zijn gericht op het creëren van impact op maatschappelijke vragen. Die zijn complex en daarom los je ze niet zomaar op. Het betekent een intrigerend samenspel. Samenwerken met spelers uit verschillende organisaties, kunnen omgaan met irritaties die altijd opkomen als je samen een transitie wilt uitvoeren, co-creëren van innovatieve oplossingen.

 

Het Amsterdam Transition Institute heeft expertise in het begeleiden van transities en in het opleiden van mensen die transities willen begeleiden. Op alle lagen: qua inhoud, qua samenwerking en qua innovatie. 

Welkom

Het Amsterdam Transition Institute leert Transitiemanagers en Veranderaars eigenaarschap te creëren, het HOE van transities. Wij noemen dat Transitiecoaching. Met onze opleidingen leiden wij professionals op die het vakmanschap verstaan anderen daadwerkelijk in beweging te krijgen om samen maatschappelijke vraagstukken op te lossen.   

ATI werkt voor

”Cosun Beet Company, Provincie Noord-Brabant en Naturalis werken in Groene Cirkels samen om de suikerbietenketen circulair te maken. Kennis van transities en coachen van teamsamenwerking en vormen daarbij belangrijke pijlers. Het vakmanschap over het tot stand brengen van transities met lerende teams draagt Esther met veel passie over aan de transitiecoaches die dit proces faciliteren.”

Paul Mesters

CEO,
Cosun Beet Company

“Door de leergang van Esther ben ik mij veel bewuster geworden van de samenwerking uit verschillende organisaties. Mijn rol is veel minder geworden ‘wat is mijn technologische functie’, maar meer geworden ‘hoe gaan mensen samenwerken, wat mensen beweegt en wat mensen belemmert'.”

Claire Teurlings

Challenge Lead Circular Economy,

Amsterdam Economic Board

”In haar aanpak op de stakeholdersconferentie daagde Esther ons uit om de comfortzone te verlaten, om samen anders te kijken, voelen, denken en te doen. En zo samen te zorgen dat het voorbeeld van wereldklasse, een klimaatneutrale brouwerij in een klimaatneutrale keten, er gaat komen.”

Willem de Jonge

Director Global Sustainable Development, Heineken NV

”Onze ambitie is ‘Verbeteren van gezond werken in de zorg’. Om dit voor elkaar te krijgen is betrokkenheid van alle professionals essentieel, op alle lagen binnen een zorgorganisatie. Esther weet als geen ander organisatielagen in beweging te krijgen en gezamenlijk tot verbeteringen te komen. Ze focust daarbij op vooral op proces- en systeemoplossingen.”

Anouk ten Arve

Programma Manager,
Stichting IZZ

Ervaringen

Onze opleidingen

Het Amsterdam Transition Institute beschikt over coaches om organisaties te begeleiden bij veranderingen.

Met Transitiecoaching ondersteunen we organisaties die zaken fundamenteel anders willen doen. Onze coaches kunnen transities van begin tot eind begeleiden.

Organisatiecoaching is erop gericht om vanuit lerende teams organisatiedoelen te bereiken en het managers beter te leren teamcoachen.

Voor Executive Teamcoaching beschikken we over experts die vertrouwd zijn met de thema's in topteams en kunnen omgaan met de stevige persoonlijkheden die op topniveau te vinden zijn.

 

Executive Coaching is voor leiders die een individuele impact beogen, hun impact willen vergroten en willen reflecteren op hun eigen handelen.

Onze coaching

Naast het direct coachen biedt het Amsterdam Transition Institute leergangen, waarmee je je als coach kunt ontwikkelen.

 

Begeleid je transities en wil je je expertise op dat gebied verdiepen? Onze Leergang Transitiecoaching helpt bij het uitbreiden van je professie. 

Of heb je vooral interesse in de manier waarop je het vakmanschap kunt ontwikkelen om teams te begeleiden in hun ontwikkeling? Dan is de Leergang Teamcoaching wellicht interessant voor jou.

Stel je hebt in jouw organisatie een teamcoachrol en je wilt die professioneel invullen of je wilt zelfstandig als Teamcoach aan de slag en zelf opdrachten acquireren. In de erkende Post-HBO opleiding ontwikkel jij je tot allround Teamcoach. 

bottom of page