Productcode: 364115376135191

6-Daagse Leergang Transitiecoaching

€ 2.400,00Prijs

In deze leergang Transitiecoaching leer je onder begeleiding van topcoach Esther de Haan complexe vraagstukken procesmatig aanpakken. De rode draad in deze aanpak is dat de oplossing vorm krijgt door samen te werken en door de intelligentie van verschillende stakeholders te benutten (co-creatie). Aan het einde van deze leergang beheer je alle tools die je nodig hebt en heb je een stappenplan klaar voor je eigen vraagstuk uit jouw organisatie.

 

Voorbeelden van complexe vraagstukken die je kan inbrengen zijn: volhoudbare landbouw, klimaatvraagstuk, zorg verlenen met zelforganiserende teams en energietransities. 

 

Groepsgrootte: maximaal 5 deelnemers 

Werktijden: 09.00 - 16.30 uur

Locatie: Amsterdam, coronaproof met 1,5m afstand

Data: 12 februari, 12 maart, 9 april, 23 april, 21 mei, 11 juni 2020

 

Dag 1

Kennismaken, theoretische introductie, systeemdenken (inhoud en sociale systemen), maken van causaal verband van eigen case, persoonlijk leiderschap: wat doe ik met welk effect in teams? 

 

Dag 2

Werken vanuit gezamenlijk eigenaarschap in multidisciplinaire teams. 

 

Dag 3

Herkennen en herkaderen van belemmerende opvattingen om transformationeel te kunnen leren, systemische informatie benutten. 

 

Dag 4

Creatieve denktechnieken en co-creatie in grote groepen. 

 

Dag 5

Innovatievermogen vergroten met Theory U: generatief leren m.b.v. vier informatiebronnen (mind, hart, wil en presence). 

 

Dag 6

Organisatiepatronen herkennen en bespreken, meerlagig maken van gestolde narratieven.

 

Esther de Haan is Transitie-, Organisatie- en Teamcoach. Ze coachte ondermeer voor Heineken, KLM, Suiker Unie, diverse provincies en bij veel zorgorganisaties. 

  • De leergang bestaat uit 6 dagen van 9.00-16.30 uur waarin transitiecoach en expert Esther de Haan je in groepsverband door de lesstof begeleid. Er is volop ruimte om persoonlijke vraagstukken uit je eigen organisatie in te brengen. 

    Inbegrepen zijn: lunch, koffie en thee, cursusmateriaal en het boek Transities van sectoren.