Leergang

Transitiecoaching

Transities realiseren met teamcoaching en Theory U, een leergang voor professionals met passie voor complexe vraagstukken

Complexe vraagstukken zijn interessante problemen die bestaan uit verschillende, met elkaar verbonden deelproblemen. Er zijn altijd meerdere betrokkenen die verschillende belangen hebben en die daardoor verschillende oplossingen bedenken. Bovendien roepen de oplossingen ook weer onvoorspelbare nieuwe vraagstukken op. Er is meestal niet sprake van één opdrachtgever. Voorbeelden van complexe vraagstukken zijn: volhoudbare landbouw, klimaatvraagstuk, zorg verlenen met zelforganiserende teams en energietransities. 

De rode draad in het aanpakken van deze vraagstukken is dat ze alleen gaan bewegen door samen te werken en door de intelligentie van verschillende stakeholders te benutten (co-creatie). 

Intensief samenwerken met medewerkers uit verschillende organisaties heeft vaak andere dynamieken dan interne samenwerking. Belangrijke sturingsmechanismes zoals hiërarchie ontbreken, terwijl de culturen en missies van de organisaties verschillen. Zo ligt bij commerciële bedrijven de primaire focus op resultaten, bij overheidsinstanties ligt de focus op het maken van beleid en in het onderwijs ligt de primaire focus op onderzoek. Verder verschilt de context van organisaties: zo is er sprake van aandeelhouders, politieke setting en wetgeving. Daarnaast verschillen mensen in opvattingen van het aanpakken van ingewikkelde vraagstukken. Ook het meekrijgen van de moederorganisatie bij het uitvoeren van oplossingen die bedacht zijn in de samenwerking blijkt een uitdaging. Irritaties liggen dan op de loer en in het uiterste geval zit dat de beweging van het complexe vraagstuk in de weg. Het is het vak van een transitiecoach om hier iets aan te doen. 

Teamcoaching en Theory U: tools voor transities 

Werken aan complexe vraagstukken brengt mensen in onbekend gebied: 

  • Er zijn nieuwe oplossingen nodig, of nieuwe combinaties van bestaande oplossingen 

  • Er bestaan geen regels of er zijn regels die niet passen 

  • Ervaring over hoe dit te doen ontbreekt 

  • Nieuwe uitgangspunten, anders denken en innovatiekracht zijn nodig 

  • Standaard stappenplannen ontbreken 

  • Nieuwe manieren van produceren en van samenwerken zijn nodig 

 

De leergang is bedoeld voor professionals die willen leren groepen te begeleiden in het omgaan met werken aan complexe vraagstukken in onbekend gebied. Als je groepen wilt leren hoe ze kunnen samenwerken vanuit een gezamenlijke ambitie, startend vanuit een integraal beeld, door samen te leren en te innoveren, is deze leergang wellicht iets voor jou. Je bent bereid in je werk naast ratio ook je gevoel in te zetten en om je eigen thema’s te gebruiken om anderen te laten leren. Om zo een setting te creëren waarin betrokkenen behalve naar hun gezamenlijke opgave en ook naar zichzelf willen kijken. Dat is nodig om een samenwerking te krijgen waarin het mogelijk is met elkaar werkelijke oplossingen te vinden. Het vraagt van jou als professional lef en leiderschap, visie en vakmanschap om op deze manier te werken. 

Inhoud van de leergang op hoofdlijnen

De leergang bestaat uit drie pijlers: systeemdenken, teamcoaching en Theory U creatieve denktechnieken. Systeemdenken draagt bij aan integraal denken als basis voor een gezamenlijke ambitie. Inzicht in sociale systemen helpt om van een groep ambitieuze individuen een team te maken waarbij de leden samenwerken vanuit gezamenlijk eigenaarschap. Dat is hard nodig in een samenwerking waarbij hiërarchie ontbreekt. Theory U stimuleert het innovatievermogen, waardoor paradigma-verschuivende innovaties een kans krijgen. Ze zijn onmisbaar als oplossing voor complexe vraagstukken. 

In alle lesdagen staat oefenen centraal. Door feedback op de oefeningen leer je in korte tijd veel over het effect van je eigen handelen. Tussen de lesdagen door pas je het geleerde toe in je eigen context, waardoor de stof betekenis krijgt en je opgedane vaardigheden oefent. Theoretische kaders vind je in de boeken die onderdeel zijn van de leergang.

Onderwerpen

Dag 1

Kennismaken, theoretische introductie, systeemdenken (inhoud en sociale systemen), maken van causaal verband van eigen case, persoonlijk leiderschap: wat doe ik met welk effect in teams? 

Dag 2

Werken vanuit gezamenlijk eigenaarschap in multidisciplinaire teams. 

Dag 3

Herkennen en herkaderen van belemmerende opvattingen om transformationeel te kunnen leren, systemische informatie benutten. 

Dag 4

Creatieve denktechnieken en co-creatie in grote groepen. 

Dag 5

Innovatievermogen vergroten met Theory U: generatief leren m.b.v. vier informatiebronnen (mind, hart, wil en presence). 

Dag 6

Organisatiepatronen herkennen en bespreken, meerlagig maken van gestolde narratieven.

Groepsgrootte

Maximaal 5 deelnemers 

Werktijden

09.00 - 16.30 uur

Locatie

De Groene Afslag, Amersfoortseweg 117 in Laren

Data

17 september, 1 oktober, 5 november, 3 december 2021, 14 januari en 4 februari 2022

Praktische zaken

Aanmelden

Klik hier voor aanmelding per e-mail

Voor definitieve inschrijving ontvang je een vragenformulier voor de intake, daarna volgt praktische informatie en de factuur voor betaling.

Voor vragen kun je ook telefonisch contact opnemen: 06-47284904 

Opleider

Esther de Haan is Transitie-, Organisatie- en Teamcoach. Ze coachte ondermeer voor Heineken, KLM, Suiker Unie, diverse provincies en bij veel zorgorganisaties. 

Sinds 2008 verzorgt ze leergangen op het gebied van Teamcoaching, Theory U en Transities. Esther is tevens auteur van boeken over deze thema’s. 

Haar missie: professionals uitnodigen leiderschap te nemen voor hun missie, daarmee impact te creëren in hun context om zo samen een duurzame en sociale samenleving te realiseren.

Investering

€ 2.400,- excl. btw. Inbegrepen zijn: lunch, koffie en thee, cursusmateriaal en het boek Transities van sectoren.