Leergang

Teamcoaching

Coachen vanuit verbinding hoofd, hart en buik

Ben je leidinggevende en vraag je je af wat jij kunt doen waardoor de samenwerking in teams verbetert? Ben je teamcoach of facilitator en wil je leren hoe teams meer eigenaarschap kunnen nemen? Is jouw organisatie begonnen met zelforganiserende teams en wil jij de teams daarbij ondersteunen? Als je deze vragen hebt, is de leergang Teamcoaching wellicht iets voor jou.  

Leidinggevenden en procesbegeleiders die willen werken aan teamontwikkeling 

De leergang Teamcoaching is bedoeld voor professionals die willen leren wat ze kunnen doen om teams te coachen in hun ontwikkeling. Dat betekent werken vanuit het hier-en-nu en naast ratio ook gevoel inzetten om de teams te laten leren. Als deelnemer aan deze leergang leer je hoe dat te doen. Teams doen een appèl op jou. Daarmee triggeren ze jou op je eigen thema’s. Het is de kunst niet op het appèl van de teams in te gaan, maar om dat weer terug te leggen en te gaan coachen, zodat de teams gaan ontwikkelen in plaats dat jij aan het werk gaat. Teamcoachen houdt in deze leergang in naar jezelf durven kijken, waarmee je in jouw context teamleden uitnodigt naar zichzelf te kijken. Zo ontstaat ruimte om te onderzoeken hoe ze willen samenwerken vanuit nieuwsgierigheid en openheid. En ruimte waarin het mogelijk is werkelijk met elkaar te zoeken naar gezamenlijke oplossingen voor inhoudelijke vraagstukken. Het vraagt persoonlijk leiderschap, zo te werken en bereid te zijn jezelf in te zetten ten dienste van de teams waarmee je werkt. 

Inhoud van de leergang op hoofdlijnen 

In de leergang vormen de fasen van teamontwikkeling een kapstok voor de aangereikte stof. De nadruk ligt op het weten wat jij kunt doen om de teams een fase verder te helpen in hun ontwikkeling. Verschillende teamfasen van gezonde teamontwikkeling komen langs, net als succesfactoren van teamcoachen en wat het betekent om vanuit systeemdenken te werken. Ook leer je wat er zoal speelt bij teams waar sprake is van een ongezonde teamontwikkeling en wat jij kunt doen om deze teams naar een gezonde teamontwikkeling te krijgen. Alle lesdagen staat oefenen centraal. Door feedback ontdek je het effect van je eigen handelen. Tussen de lesdagen door pas je het geleerde toe in je eigen context, waardoor de stof betekenis krijgt en je opgedane vaardigheden oefent. Theoretische kaders vind je in de boeken die onderdeel zijn van de leergang. 

Onderwerpen

Dag 1

Introductie Teamcoaching. Intake vanuit verbinding hoofd, hart, buik (Presence): ervaren hoe coachen vanuit verbinding werkt, wat is het effect op anderen? 

Dag 2

Wat zie je in het hier en nu? Je leert teams zien hoe ze om gaan eigenaarschap en hoe ze stappen kunnen maken om krijg gezamenlijk eigenaarschap te nemen. 

Dag 3

Je kijkt naar interactiepatronen in teams, gaat patronen benoemen en die coachen, zodat het team zelf hun patronen gaat zien. Vanuit de gedachte dat betrekkingen voor inhoud gaan. 

Dag 4

Deze dag staat het voelen centraal: wat voel je, zowel bij het werken in het parallelproces, waarbij je ervaart hoe het als teamlid voelt om samen te werken vanuit afspraken over gezamenlijke resultaten als bij het opsporen van mentale modellen die tot leiden tot o.a. oordelen, cynisme of angst in teams en je leert hoe je deze mentale modellen kunt draaien naar werken vanuit open mind, open hart en open will, met ander gedrag tot gevolg. 

Dag 5

Voor het coachen van conflicten in teams heb je weer verbinding met jezelf (Presencing) nodig: wat ervaar je, welk effect heeft het gedrag van het team op jou? Wat komt bij je op? Deze informatie betrek je bij je interventies. 

Dag 6

Coachen van een team dat een terugval heeft in gedrag: je zet je coachcompetenties in om het team te bereiken en hen in contact te laten komen met hun eigen emoties. Om van daaruit een draai te maken naar dealen met de realiteit. 

Groepsgrootte

Maximaal 8 deelnemers 

Werktijden

09.00 - 16.30 uur 

Locatie

Joos Banckersweg 20-2 in Amsterdam 

Data

21 januari, 11 februari, 11 maart, 8 april, 13 mei en 10 juni 2022

Praktische zaken

Aanmelden

Klik hier voor aanmelding per e-mail

Voor definitieve inschrijving ontvang je een vragenformulier voor de intake, daarna volgt praktische informatie en de factuur voor betaling.

Voor vragen kun je ook telefonisch contact opnemen: 06-47284904 

Opleider

Esther de Haan is Transitie-, Organisatie-, Team- en Executive coach. Ze coachte ondermeer voor Heineken, KLM, Cosun Beet Company, diverse provincies en bij veel zorgorganisaties. 

Sinds 2008 verzorgt ze leergangen op het gebied van Teamcoaching, Theory U en Transities. Esther is tevens auteur van boeken over deze thema’s. 

Haar missie: professionals uitnodigen leiderschap te nemen voor hun missie, daarmee impact te creëren in hun context om zo samen een duurzame en sociale samenleving te realiseren.

Investering

€ 2.400,- excl. btw. Inbegrepen zijn: cursusmateriaal, lunch, koffie en thee.