Teamcoaching 

Het Amsterdam Transition Institute coacht teams: patronen bespreekbaar maken, werken vanuit gezamenlijk eigenaarschap en kijken naar wat ieder teamlid bijdraagt aan de situatie. Managers leren wat hun invloed is op dit proces. Dan gaat de samenwerking weer stromen: goed voor werksfeer en resultaten. Professionals kunnen weer doen waar ze goed in zijn, zodat klanten krijgen waar ze om vragen.

Mensen leveren in teamverband prestaties die ze individueel nooit voor elkaar krijgen. Alleen: samenwerken is niet eenvoudig. Regelmatig vinden teams het lastig om te gaan met dominante collega’s of ondermaats presterende collega’s. Vastzittende teampatronen leiden tot frustraties. Positief gebruik maken van verschillen tussen teamleden is ver te zoeken. Wat de oorzaak ook is, in alle gevallen zit het samen aan resultaten werken in de weg. Zonde, want een oplossing is mogelijk. 

"Onze ambitie: ‘Verbeteren van gezond werken in de zorg’. Om dit voor elkaar te krijgen is betrokkenheid van alle professionals, op alle lagen binnen een zorgorganisatie essentieel. Het lijkt simpel en blijkt weerbarstig in de praktijk. Vaak blijven gesprekken op inhoud hangen, zonder te kijken of het ook anders georganiseerd kan worden. Esther weet als geen ander organisatielagen in beweging te krijgen en gezamenlijk tot verbeteringen te komen. Ze focust daarbij op vooral op proces- en systeemoplossingen. Deze verfrissende aanpak betekent dat je uit je comfortzone moet komen en dat is soms even wennen aan het begin van een traject. Maar altijd zijn de opbrengsten achteraf positief."

Anouk ten Arve Programmamanager Stichting IZZ

Expertise

Executive coaching 

Executive leiders die hun impact willen vergroten en willen reflecteren op de impact van hun eigen handelen zijn welkom voor een individueel coachtraject. Ze worden gespiegeld op hun vragen. Omgaan met een andere rol, met macht, invloed en eenzaamheid, grenzen bewaken, feedback organiseren zijn vragen die langskomen. Anderen willen nadenken over hun persoonlijke effectiviteit, balans, loopbaan of vragen zich af hoe ze intuïtie naast ratio kunnen benutten om goed leiding te blijven geven in een veeleisende en onvoorspelbare omgeving.

Organisatiecoaching 

Het Amsterdam Transition Institute ondersteunt organisaties die willen werken vanuit lerende teams en managers die bereid zijn te reflecteren. Ze weten dat ze verder komen door samen aan de resultaten te werken. Ook transities komen tot stand door lerende teams en reflecterende leiders. Soms zit er een gat tussen wens en werkelijkheid. Het Amsterdam Transition Institute ondersteunt organisaties die beseffen dat complexe vraagstukken van vandaag het benutten van verschillen nodig maakt. Organisatie die van wens werkelijkheid willen maken.

Transitiecoaching 

Het Amsterdam Transition Institute heeft expertise op dit gebied. Ze coacht multistakeholder-groepen die transities naar een duurzame economie willen realiseren. Zodat de groepen de samenhang in hun activiteiten ontdekken, samenwerken vanuit gezamenlijk eigenaarschap en weten hoe ze kunnen innoveren. 

Veel organisaties kiezen er voor duurzaam te produceren, duurzaam in te kopen en te werken met duurzame leveranciers. Ze willen dit, omdat ze weten dat alleen een duurzaam systeem ook op langere termijn volhoudbaar is. Regio's willen circulair worden. Om duurzame organisaties en circulaire regio's te bereiken, is intensieve samenwerking nodig. Dat is nodig vanwege de onderlinge afhankelijkheid van betrokken stakeholders. En juist daar schuilt de crux, want hoe krijg je een samenwerking werkbaar waarbij sturingsmechanismen als hierarchie en targets ontbreken? Waar geen regels voor zijn, of waar bestaande regels niet bij passen?

Organisatiecoaching in de praktijk

Organisatiecoaching is een nieuw vakgebied, tussen organisatie advies en coaching. In dit boek verkennen verschillende Organisatiecoaches hoe zij invulling geven aan dit vak. Het boek draagt bij aan de theorie en praktijk van dit nieuwe vak.

Kookboek voor teams

Een boek voor teamcoaches die op zoek zijn naar variatie in de werkvormen die zij hanteren bij het coachen. Net als in een kookboek zijn de oefeningen zo beschreven dat de lezer de ingrediënten samenstelt, de bereidingswijze doorneemt en vervolgens zelf aan de slag kan.

"Esther weet op een ontspannen manier de zaken boven tafel te krijgen. Zij is daarin wel heel vasthoudend – laat niet los. Het initiatief tot verdere acties wordt heel nadrukkelijk bij het team gelegd. Dat helpt bij het bouwen aan toekomstbestendige verbeteringen."

Hans Lucas, Engineering Unit Leader Support & Development KLM

Transities van sectoren

In de overgang naar een duurzame samenleving zijn technische oplossingen meestal wel te bedenken. Complexer is het om gevonden oplossingen uit te voeren met partijen waarmee een machtsrelatie ontbreekt. Samenwerking op basis van wederkerigheid blijft dan over. Dit boek toont het belang van systeemleren voor transities aan. Zes partijen, Groene Cirkels (rond Heineken), Philips en Stichting Veldleeuwerik, FairMatch Support, de internationale noodhulp en hostelketen Stayokay vertellen hoe zij dat toepassen.

"Cosun Beet Company, Provincie Noord-Brabant en Naturalis werken in Groene Cirkels samen om de suikerbietenketen circulair te maken. Kennis van transities en coachen van teamsamenwerking vormen daarbij belangrijke pijlers. Het vakmanschap over het tot stand brengen van transities met lerende teams draagt Esther met veel passie over aan de transitiecoaches die dit proces faciliteren."

Paul Mesters, CEO Cosun Beet Company

"In haar aanpak op de stakeholdersconferentie daagde Esther ons uit om de comfortzone te verlaten, om samen anders te kijken, voelen, denken en te doen. En zo samen te zorgen dat het voorbeeld van wereldklasse, een klimaatneutrale brouwerij in een klimaatneutrale keten, er gaat komen."

Willem de Jonge, Senior Director Heineken Netherlands Supply

Organizational development with Theory U (Engels)

Organisational development with Theory U offers practical tools, connected to Presence (Peter Senge) and Theory U (Otto Scharmer). Theory U is a social learning model. It helps groups to get in contact with personal and collective wisdom and use it for sustainable results, that are beneficiary for people, planet and profit.

You can order this book by sending an email: esther@amsterdamtransitioninstitute.nl

You will receive an invoice of €32,- and the book will be shipped to you. 

Organisatieontwikkeling met Theory U

Een boek met werkvormen die aansluiten op de lerende organisatie van Peter Senge en Theory U van Otto Scharmer. Wereldwijd werken organisaties met Theory U om te komen tot daadwerkelijke vernieuwing. Nederlandse verhalen laten zien hoe dat in de praktijk verloopt.