Met grote groepen werken aan transities

Nu met STAP-subsidie

Driedaagse TheoryU bij transities

Vaak zijn er al her en der initiatieven gaande, maar zijn de initiatieven niet onderling verbonden. Terwijl voor een echte transitie vaak systeemveranderingen nodig zijn (bijvoorbeeld belasting verhogen bij gebruik van water, grondgebruik en grondstoffen en belasting verlagen op arbeid). De kans op systeemveranderingen neemt toe door stakeholders te leren naar de vraagstukken te kijken door de ogen van de ander.  

 

Je leert werken met tools van Theory U:

lichaamsbewustzijnsoefeningen om 'te landen', dialogue walk om anders te luisteren, journalling om te reflecteren op drijfveren, systeemverkennen om te sensen hoe het huidige systeem is, leercirkels om van elkaar te leren, case clinic om van elkaar te leren, 3 D sculpting om 'te leren van je handen', 4 D sculpting om 'te leren van de bron', storytelling vanuit het hart, nature walks om 'te leren van de natuur', open space bij het werken met grote groepen, focus op acupuncture points, leren van de toekomst.  

De Driedaagse Theory U bij transities is bedoeld voor professionals die grote groepen begeleiden bij transities. 

Merk je in het werken aan transities dat er veel initiatieven gaande zijn? En dat die initiatieven niet verbonden zijn? Wil jij een rol spelen in het verbinden van al deze initiatieven zodat ze de krachten bundelen en samen tot systeemverandringen komen waardoor de transitie echt tot stand komt? Dan is de Driedaagse Theory U bij transities iets voor jou. Je leert in de driedaagse Theory U toepassen als Large Scale Intervention: diepgaand leren in grote multi-stakeholder groepen. Juist omdat voor systeemveranderingen je 'het hele systeem in de kamer' nodig hebt. Zodat alle stakeholders zich geroepen voelen om eigenaarschap te nemen voor hun eigen aandeel in de verandering.   

Transities zijn nodig in situaties waarin verschillende partijen elkaar nodig hebben om tot structurele oplossingen te komen. Bijvoorbeeld: circulaire bouwsector, duurzame landbouw en een criculaire textielsector.  

Dag 1

Starten met oefeningen die onderdeel van een driedaagse werken met Theory U zijn: 

oefeningen om te landen, kennismakingsvragen, dialogue walk om te oefenen met luisteren vanuit de ander, journalling, systeemverkennen, leercirkels vormen. Je ontvangt tevens een voorbeelddraaiboek. 

Dag 2

Oefenen met Theory U werkvormen zoals: 

case clinic 

3D sculpting

4D sculpting

journalling

focus op acupuncture points

storytelling vanuit het hart

Dag 3

Theorie van Theory U, werkvormen plaatsen in een samenhangend geheel waarmee je Theory U kunt gebruiken als een Large Scale Intervention. 

Werkvormen zoals: 

- nature walk

- open space

- generatief leren vanuit acupuncture points

 

Programma

Praktische zaken

Data zomer 2022 14 sept, 23 sept, 2 nov 2022

Lestijden 9.00 – 16.30 uur

Kosten € 1.250,-, ex btw

Locatie Joos Banckersweg 20-2, Amsterdam

 

Lunch, koffie & thee, cursusmateriaal en het boek Organisational development with Theory U zijn inbegrepen in de kosten. Na aanmelding volgt praktische informatie en de factuur voor betaling.